Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Zgadzam się

Opinie sądowo-medyczne

instytucja specjalistyczna

Ekspertyzy Sądowe


Augur

Wykonujemy opinie sądowo-medyczne niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowań karnych. Opiniujemy zarówno w postępowaniach przygotowawczych, jak i w postępowaniach przed Sądem I instancji oraz II instancji.

Augur Ekspertyzy Sądowe jest instytucją specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych sądowych wpisanych na listę biegłych oraz powoływanych do sprawy ad hoc. Opiniujemy zarówno w zespołach, jak również wydajemy opinie jednoosobowe.

Zróżnicowana wiedza i doświadczenie zespołu Augur Ekspertyzy Sądowe pozwala na gwarancję wydawania kompleksowych opinii z szerokiego zakresu specjalizacji medycznych.

Naszej działalności


Zakres

Opiniujemy w postępowaniu karnym – zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed Sądem I oraz II instancji – w sprawach, w których zaistniała potrzeba wydania opinii sądowo-medycznej. Współpracujemy m.in. z biegłymi takich specjalizacji, jak:

 • alergologia
 • anestezjologia
 • audiologia
 • chirurgia
 • dermatologia
 • foniatria
 • ginekologia
 • interna
 • kardiologia
 • medycyna sądowa
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna pracy
 • nefrologia
 • neonatologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • ortodoncja
 • ortopedia
 • pediatria
 • położnictwo
 • protetyka stomatologiczna
 • psychiatria dziecięca
 • psychiatria
 • psychologia dziecięca
 • psychologia
 • seksuologia
 • stomatologia
 • traumatologia
 • urologia
Wychodząc naprzeciw potrzebom organów procesowych, zespół naszych biegłych wciąż się powiększa oraz urozmaica o zakres nowych specjalizacji.

Wydajemy opinie


Sądowo-medyczne

dotyczące między innymi:


 • oceny postępowania medycznego
 • błędów lekarskich
 • prawidłowości leczenia oraz postępowania lekarskiego
 • kwalifikacji prawnej obrażeń i uszczerbku na zdrowiu
 • oceny zdolności postrzegania i rejestrowania zdarzeń
 • zdolności do brania udziału w postępowaniu i zdolności do samodzielnej obrony
 • poczytalności
 • zdolność do pracy
 • zdolność do samoegzystencji
 • możliwości podjęcia środków zapobiegawczych przez organy ścigania

Bezpłatna


Wycena

Wycena opinii w sprawie dokonywana jest na podstawie udostępnionych akt sprawy wraz z pytaniami dla biegłych. Wstępny kosztorys przesyłany jest do organu procesowego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania akt sprawy. W informacji dla instytucji zlecającej zawierane są również takie informacje jak możliwy termin realizacji oraz proponowany zespół specjalistów. Każda wycena dostosowana jest do zleconej sprawy, jej potrzeb oraz specyfiki. Bezpośrednio po wstępnej akceptacji warunków udzielonej przez organ zlecający, zespół Augur Ekspertyzy Sądowe przystępuje do czynności niezbędnych dla wydania opinii. Wycena taka jest całkowicie bezpłatna – instytucja zlecająca nie ponosi kosztów z tego tytułu, również w przypadku braku akceptacji warunków.

informacje


O nas

Zespół Augur Ekspertyzy Sądowe tworzy wysoce wykwalifikowana kadra, w której skład wchodzą lekarze różnych specjalizacji z wieloletnim doświadczeniem – zapewniający najwyższą jakość wydawanych opinii - oraz prawnicy, których zadaniem jest administracyjna obsługa spraw oraz kontakt z organami procesowymi.Każda opinia wydana przez Augur Ekspertyzy Sądowe cechuje się sumiennością wykonania oraz pełną bezstronnością i obiektywizmem. Nasz zespół gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny sporządzenia zleconych opinii oraz stanowi gwarancję, iż opinia wydana będzie opinią jasną, pełną, a także nie będzie zawierać wewnętrznych sprzeczności.

Współpraca pomiędzy biegłymi różnych specjalności umożliwia wykonanie ekspertyz kompleksowych. Nasi biegli są w stanie wykonać również dodatkowe badania lekarskie i obdukcje. Wnioski naszych biegłych, stanowiące opinię sensu stricte, oprócz zgodności z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, są przede wszystkim opierane na szerokiej wiedzy specjalistycznej, którą posiadają biegli. Zważywszy na cele postępowania karnego, szczegółowo wskazane w art. 2 § 1 Kodeksu postępowania karnego, dokładamy wszelkich starań, ażeby nasze opinie wydawane były w taki sposób, aby umożliwić organom procesowym realizację postulatu zawartego w pkt. 4 wskazanego przepisu.

Sprawdź Nas


Kontakt

Augur Sp. z o.o.

 • Adres
 • 43-100 Tychy, ul. Hutnicza 48/3
 • Telefon
 • +48 660 956 261
 • E-mail
 • biuro@augur-ekspertyzy.pl

 • KRS: 0000668022
 • NIP: 6462951164
 • REGON: 36676148